Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

ÁSZF-re vonatkozó általános információk


• A Babyfun Babadiszkont NEM WEBÁRUHÁZ, HANEM KATALÓGUSÁRUHÁZ!
Hagyományos, kézzel gépelt e-mailen keresztül lehet rendelni.
• Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni katalógusáruházunknak, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban ÁSZF), és kizárólag abban az
esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára, továbbiakban mint Felhasználó/Vevőre nézve.
• Jelen dokumentumban foglaltak kizárólag Magyarország területén belül érvényesek.
• A Babyfun Babadiszkont (továbbiakban Szolgáltató) működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a www.bababolt.net
"Elérhetőség" menüpont alatt megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére!
• Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján www.bababolt.net és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.bababolt.net weboldal kezdőlapjának "Általános Szerződési Feltételek" menüpontja alatt.

 

Általános Szerződési Feltételek

 


ÁSZF tartalma:
◦ Üzemeltetői adatok
◦ Általános rendelkezések
◦ Termékek
◦ Vásárlás
◦ Garancia
◦ Elállás

 


Üzemeltetői adatok


• Cégnév: KANCSÁR MIHÁLY egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató)
• Székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 17/A. (itt személyes átvétel nincs!!!).
• Adószám: 63357651-1-41
• Vállalkozói engedély száma:
• Áruház neve: Babyfun Babadiszkont

• Áruház címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 42/A

• Telefonos elérhetőség: 06 - 20 - 544 4165, 06 - 1 - 214 5918
• Weboldal: www.bababolt.net
• E-mail:
babyfunbababolt@gmail.com

• Kapcsolattartó neve: Kancsár Mihály
• Kapcsolattartó telefonszáma: 06 - 20 - 544 4165, 06 - 1 - 214 5918
• Kapcsolattartó e-mail címe:
babyfunbababolt@gmail.com

• Szerződés nyelve: magyar
• Az Általános Szerződési Feltételek nyelve magyar, és az abban foglaltak kizárólag Magyarország területén belül érvényesek
.

Általános rendelkezések


A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen szabályzat 2022. 11. 02. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató az ÁSZF-t csak alapos indokkal jogosult módosítani. A módosítást a Szolgáltató annak hatálybalépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi. A módosítás a már korábban megkötött szerződések szerinti jogviszonyokra nem, csak a később kötött szerződésekre vonatkozik.
Felhasználó/Vevő jogosult a szerződéstől való elállásra, illetve annak felmondására.
Felhasználó/Vevő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem szerződött partnere a katalógusáruháznak -,  az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Vevő nem
fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Babyfun Babadiszkont szolgáltatásainak igénybevételére.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató
írásos hozzájárulása nélkül.

Termékek


A termékek fontosabb jellemzőinek leírása a termék fotója mellett található. Bővebb információ az elérhetőségeink bármelyikén beszerezhető.
Az eladásra kínált termékfajták a következők:

-          Babaápolás

-          Babaszoba

-          Babakocsik

-          Bababiztonság

-          Autósülések

-          Babaruha, cipő

-          Kismama holmik

-          Higiéniai termékek

-          Játékok

 

Fontosabb megjegyzések• A termékeken, ill. a csomagolásukon olvasható információk betartása elengedhetetlen!
• Csomagolások kisgyermekektől távol tartandók!

 

 

 

 

Vásárlás


Vásárlás helye, módja
• Babyfun Babadiszkont alapvető kereskedelmi formája az üzletében történő vásárlás.
Átmenetileg azonban a járványügyi helyzet miatt net-en keresztül, e-mail útján történő vásárlásra is van lehetőség.
• Babyfun Babadiszkontban történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges.

Termék kiválasztása
• A www.bababolt.net honlapon a termék mellett olvasható a termék rövid leírása. A termék kisképére kattintva megjeleníthető annak nagyított képe.
• Babyfun Babadiszkont honlapján feltüntetett árak forintban értendők
bruttó árak

• A kínálatban szereplő termékek mindegyike a készlet erejéig vagy visszavonásig (a honlapról törlésig) vásárolhatóak meg.
• Babyfun Babadiszkont honlapján feltűntetett árak a szállítási költséget
NEM tartalmazzák.
• A honlapunkon található termékekről készült képek bizonyos esetekben színben eltérhetnek a valóságostól.

Megrendelés
A kínálatunkban szereplő termékek előzetes rendelés útján is megvásárolhatóak, mely történhet az üzlethelyiségben, telefonon, postai levélben vagy e-mailben.
Az így megrendelt termékek az üzletben, postai úton, futárral, csomagküldő cégekkel átvehetőek.
A kiválasztott termék kódját és darabszámát kell a megrendelésben elküldeni a fent említett módok valamelyikén. Megrendeléskor feltétlenül szükséges a megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail cím megadása. A 18:00 óra után beérkező rendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.


Megrendelés teljesítése és fizetése
A megrendelt termékek átadásának időpontját minden esetben egyeztetjük e-mail-ben vagy telefonon.
Személyes átvételkor készpénzzel, vagy bankkártyával történő fizetés lehetséges.

Garancia
Szavatosság

• A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadók.
• Árucikkeinkre teljeskörű garanciát vállalunk. Ha nincs megelégedve valamelyik termékünkkel, a kozmetikumok és fehérneműk kivételével a vásárlástól számított 2 hónapon belül becseréljük, illetve visszavásároljuk.
• Szavatossági jog érvényesítésére a Vevő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Vevő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, úgy különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül
nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.
• A szavatossági idő alatt felmerült, szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítania vagy kicserélnie. Amennyiben ilyen hibák a Vevő tudomására jutnak, haladéktalanul köteles a Babyfun Babadiszkontot írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.
• A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Vevő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát. Igény esetén a Vevő elsődlegesen kijavítást, illetőleg cserét kérhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből
eredő kárért a Vevő felel.
• A Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
Garancia érvényesítése
• Amennyiben a vásárolt termék hibás, a kézhezvételtől számított 2 hónapon belül, Vevőnek lehetősége van pénzvisszafizetési vagy cseregarancia érvényesítésére. Ebben az esetben kérjük, haladéktalanul jelezze nekünk garancia-érvényesítési szándékát az "Elérhetőség"
menüpont alatt megtalálható elérhetőségeink egyikén.
• Ha nincs raktáron a termék (azaz Szolgáltató nem tudja kicserélni), lehetőség van a pénzvisszafizetési garancia érvényesítésére. Ebben az esetben a pénzvisszafizetési garancia a termék vételárán felül a szállítási költségre és a visszaszolgáltatás költségére is vonatkozik.
• Felhívjuk Vevő szíves figyelmét arra, hogy ha a hibás terméket lehetőségünk van kicserélni hibátlanra, ám Vevő, a csere helyett a pénzvisszafizetést választja, a szállítási költség és a visszaszolgáltatás költsége a Vevőt terheli!
• Kérjük, Vevő a visszaszolgáltatási szándékát jelezze Szolgáltatónak fenti elérhetőségek valamelyikén.
• Az előzetesen jelzett, hibás, gondosan becsomagolt terméket kérjük, a Magyar Postán keresztül, ajánlott levélként vagy csomagként kérjük visszaküldeni címünkre, mivel a
visszaszolgáltatás költségeként kizárólag a Magyar Posta hivatalos díjszabása szerinti ajánlott levél vagy csomag feladási díját tudjuk visszatéríteni!
• Az előre nem egyeztetett utánvétes vagy portósan feladott csomagot Babyfun Babadiszkontnak nem áll módjában átvenni.
• A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a teljes körű felelősség a Vevőt terheli.

Miután a fényképek nem tudják teljes mértékben visszaadni az élő színeket, sőt, az egyes monitorokon is más-más színárnyalatúnak látszik ugyanaz a kép, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a fényképen látható színárnyalat kis mértékben eltér a termék színétől.
• Babyfun Babadiszkontban található információkkal, képekkel és árakkal kapcsolatban a Szolgáltató fenntartja a jogot bármilyen nyilvánvaló tévesztés vagy szerkesztési hiba korrigálására.
• A Babyfun Babadiszkont a megrendelések teljesítése során a küldemények tartalmát többször is ellenőrzi. A csomagolás során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden termék kizárólag ép, sérülésmentes legyen.

 

 


Elállás


• A 17/1999. (II.5) kormányrendelet szabályozása értelmében a Vevő, a megrendelt termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon vagy 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket, tehát élhet az elállás jogával.
• Vevő abban az esetben is jogosult élni az elállás jogával, ha a termék csomagolását felbontotta.
• Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.
• Elállásra vonatkozó igényét a Vevő személyesen, postai úton vagy e-mailben, telefonon a www.bababolt.net weboldal "Elérhetőség" menüpontja alatt megadott elérhetőségek bármelyikén bejelentheti.
• Írásban, postai úton történő elállás esetén elegendő az elállási szándékot írásban kifejezni, és azt a termékkel együtt elküldeni Babyfun Babadiszkont címére (az "Elérhetőség" menüpont alatt megtalálható) a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül.
• Babyfun Babadiszkont a termék visszaérkezését követően, a Kormányrendelet (17/1999.II.5) értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti a Vevő által korábban kifizetett teljes összeget Vevő részére.
• Az elállási jog gyakorlása esetén Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
• Nem illeti meg az elállási jog Vevőt olyan termék esetén, mely Vevő személyéhez kötött, Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
• Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak megtérítése Vevőt terheli!
• A törvény további részleteinek megtekintéséhez kattintson ide:
https://njt.hu/jogszabaly/2014-45-20-22#SZ34
• Az elállás érvényesítése a garancia érvényesítéséhez hasonló módon történik.

 

Babyfun Babadiszkont Budapest, 2022. november 2.